• وب سایت اینترنت

و برگزاری کارگاه‌هایی توسط شرکت سرمدطب با عناوین زیر:

1.      سه شنبه  ( جناب آقای دکتر بانی) 

Dynamic light scattering (DLS) for size and zeta potential analysis, Biomedical Application

2.      چهارشنبه (جناب آقای دکتر نوری زاده) 

توسعه در تکنولوژی سیستمهای کروماتوگرافی مایع

 

 

 

© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.