• وب سایت اینترنت

معرفی Easy Chem-2

آنالایزر Easy Chem plus دارای چهار بخش اصلی می‌باشد.

1-      بخش نگهدارنده مخازن معرف : این بخش داری سیسم خنک‌کننده تا ده درجه پایین‌تر از دمای محیط می‌باشد و هفده محل نگهداری مخازن معرف و یک محل جهت نگهداری مخزن آب جهت رقیق‌سازی را دارا می‌باشد.

2-      بخش واکنش: این بخش نیز دارای کنترلر دمایی تا دمای 42 درجه سانتیگراد می‌باشد و تا 96 کووت واکنش را می‌توان در صفحه قرار گیری نمونه قرار داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3-      بخش نگهدارنده نمونه که امکان قرار دادن 60 نمونه را دارد که شامل نمونه‌های مورد آزمایش، نمونه‌های استاندارد (جهت تست‌های QC) و محلول‌های کالیبراسیون می‌باشد.

4-      بخش دتکتور: شامل یک Flow Cell با حجم‌های متفاوت که متناسب غلظت پارامترهای مورد آنالیز انتخاب می‌شود، فرآیند کار در این دستگاه بسیار ساده و در ذیل به صورت مختصر توضیح داده می‌شود:

ابتدا نمونه و سپس معرف توسط یک بازوی متحرک که به یک پمپ حجم سنجی با دقت بالا متصل می‌باشد، برداشته می‌شود و به داخل کووت‌های واکنش انتقال داده می‌شود. مخلوط نمونه و معرف پس از گذراندن مدت زمان لازم و تکمیل فرآیند واکنش، توسط یک نازل که به یک پمپ پریستالتیک متصل است به Flow Cell انتقال پیدا می‌کند و توسط دتکتور غلظت رنگ خوانده می‌شود و بعد از آن نمونه به بیرون انتقال می‌یابد.

بازوی متحرک انتقال دهنده نمونه و معرف پس از هر انتقال در طی سه مرحله شستشو داده و سپس نمونه بعدی را انتقال می‌دهد.غلظت رنگ بدست آمده از دتکتور به نرم افزار انتقال می‌یابد و توسط نرم افزار غلظت نهایی نمونه را متناسب با کالیراسیون انجام شده محاسبه می‌نماید.

هر بار راه اندازی دستگاه می‌تواند با یک فرآیند کالیبراسیون و تست‌های QC همراه باشد که باعث افزایش دقت و صحت محاسبات انجام شده می‌گردد لیکن در صورت عدم نیاز می‌تواند به دلخواه مدت زمان کالیبراسیون و یا تست‌های QC دستگاه را تغییر داد.

 

 

 

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.