• وب سایت اینترنت

کارگاه تخصصی آنالیز تعیین اندازه و توزیع اندازه ذرات با تکنیک، 1-29 آبان، دانشگاه صنعتی شریف

کارگاه تخصصی آنالیز تعیین اندازه و توزیع اندازه ذرات با تکنیک، 1-29 آبان، دانشگاه صنعتی شریف

Dynamic and Statitc Light Scattering

و  آنالیز پتانسیل زتای ذرات با تکنیک  Laser Light Scatterring

1 آبان 1393-  دانشکده فیزیک

29 آبان 1393-  دانشکده فیزیک

با ارائه گواهینامه

 

 

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.