کروماتوگراف‌یونی گرادیانی اتوماتیک مدل S 151 AG

کروماتوگراف‌یونی گرادیانی اتوماتیک مدل S 151 AG

کروماتوگراف‌یونی مدل S 151 A یک دستگاه تمام اتوماتیک تک کاناله مجهز به پمپ پرفشار گرادیانی ( برای آنالیز نمونه‌ها و شرایط خاص اندازه‌گیری گرادیانی)، سیستم تزریق تمام اتوماتیک به کمک اتوسمپلر و مجهز به ساپرسور برای آنالیز نمونه‌های آنیونی و دتکتور هدایت‌سنجی است. با قرار دادن ستون کاتیونی بر روی دستگاه امکان اندازه‌گیری کاتیون‌ها در هر زمانی فراهم است. این دستگاه قابل ارتقا به مدل دو کاناله و اندازه‌گیری هم زمان آنیون‌ها و کاتیون‌ها است.

 
 
 
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.