• وب سایت اینترنت

تست

الکترودها.....  

مدل‌های متنوعی از الکترودهای رفرنس (Hg/Hgo،Ag/AgCl و کالومل)، کمکی و کار از جنس‌های مختلف، الکترودهای یون گزین و الکترود pH توسط کمپانی Origalys ارائه می‌شود.

   
   
                                     

تیپ‌هاوپلت‌ها

  برای الکترود کار تیپ‌ها و پلت‌ها با قطرهای موثر و جنس‌های متنوع جهت اتصال به انتهای بدنه الکترود، پیشنهاد می‌شود. این تنوع جنس، افق وسیعی از کاربردها و زمینه‌های مختلف تحقیقاتی را پیش روی کاربران می‌گذارد. به عنوان مثال امروزه الکترودهایBoron Doped Diamond  و مشتقاتشان به علت داشتن پنجره وسیع پتانسیل، عدم آلودگی زیست محیط و قیمت مناسب، کاربردهای زیادی دارند که کمپانی Origalys  پلت BDD را در دو قطر مختلف (8mm  و 15mm ) ارائه می‌دهد.
   
                                     

سل‌خوردگی

 

سل‌های خوردگی با بدنه دو جداره برای ایجاد شرایط ترمواستاتیک جهت نمونه‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

  • Flat Sample : مناسب برای مطالعات Coating، حجم 100 الی 200ml، مساحت نمونه22.9cm2
  • Disk Sample : با حجم 100 الی 200ml، قطر دیسک 1.5cm، مساحت موثر 1.33cm2، به همراه الکترود کمکی پلاتین با قطر 10mm، یک الکترود رفرنس Ag/AgCl، پروب دمایی.
   
                                     

چیپ‌نگهدارنده‌باتری

 

در قسمت جلویی دستگاه‌های سری OrigaFlex چیپ اتصال برای باتری‌های قلمی و سکه‌ای در نظر گرفته شده، که قابلیت اندازه‌گیری دما را در محدوده i80˚C تا i-30˚Cنیز دارد.

   
                                     

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.