• وب سایت اینترنت

Turb 355 IR

کدورت‌سنج پرتابل Turb 355 IR

ویژگی‌ها:

  • قابلیت اندازه‌گیری کدورت بر اساس استاندارد DIN EN 7027
  • دارای منبع نور مادون قرمز (IR)
  • اساس اندازه‌گیری روش نفلومتری
  • محدوده اندازه‌گیری کدورت i0 – 1100
  • دارای واحدهای اندازه‌گیری کدورت FNU , NTU
  • کالیبراسیون 3 نقطه‌ایی
  • زمان پاسخ‌دهی نتایج تقریباً 14 ثانیه
 
 

 

© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.