کدورت‌سنج‌های کمپانی WTW آلمان

اندازه‌گیری کدورت در کنترل کیفیت آب و فاضلاب، صنايع پتروشیمی و آبکاری پارامتری بسیار مهم است. هنگامی که نور از درون مایعی که حاوی جامدات حل نشده (جلبک، گل و لای، میکروب ها و دیگر ذرات نامحلول) است عبور می‌كند مقداری از نور جذب و بخش ديگری از آن پراکنده می‌شود.

کدورت با افزایش جامدات نامحلول در نمونه افزایش می‌یابد و شکل، اندازه و ترکیب ذرات موجود در مایع از عوامل موثر بر درجه کدورت محلول می‌باشد. در گذشته مقدار کدورت به وسیله اندازه‌گیری میزان نور عبور کرده از نمونه تعيين می‌شد. در روش‌های نوين، اندازه‌گیری میزان نور پراکنده شده در زاویه °90 روشی بسيار دقیق جهت اندازه‌گیری کدورت در محدوده‌های بسیار کم است. به روش اندازه‌گیری کدورت بر این اساس نفلومتری و دستگاه‌هایی که بر این اساس کدورت را اندازه‌گیری می‌کنند نفلومتر گفته می‌شود. دستگاه‌های نفلومتر یا کدورت‌سنج، بر اساس منبع نور بكار رفته در دستگاه دسته‌بندی می‌شوند. بر اساس استاندارد ISO 7027/DIN EN 27027  اندازه‌گیری کدورت در طول موج i860 nm و با استفاده از منبع نور مادون قرمز ( IR ) انجام می‌شود. در صورتی که اندازه‌گیری کدورت در صنایع آب و فاضلاب بر اساس استاندارد US EPA و با استفاده از منبع نور تنگستن انجام می‌شود.

کمپانی WTW آلمان کدورت‌سنج‌های خود را در دو مدل پرتابل و رومیزی و مطابق با استانداردهای DIN EN ISO 7027 و US EPA ارائه می‌نماید:

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.