inolab Multi 9430 IDS ساخت کمپانی WTW آلمان


 

دستگاه مولتی‌متر inolab Multi 9430 IDS دارای 3 درگاه اتصال الكترود هوشمند جهت اندازه‌گیری هدایت، TDS، salinity، pH، ORP، غلظت یون‌های مختلف(ISE)  و DO می باشد. همچنين به وسيله اين دستگاه می‌توان به صورت همزمان سه پارامتر مختلف یا سه پارامتر یکسان را اندازه‌گيری كرد.

ویژگی‌ها

-         قابلیت اندازه‌گیری هدایت، Salinity، pH، ORP، غلظت و DO

-         قابلیت اتصال الکترودهای هوشمند

-         دارای 3 درگاه اتصال الکترود و اندازه‌گیری همزمان 3 پارامتر

-         تشخيص اتوماتيك 22 بافر از شركت هاي مختلف

-         قابلیت ذخیره 10000 نتیجه به صورت اتوماتیک

-         درگاه USB جهت انتقال اطلاعات به کامپیوتر از طریق نرم‌افزار Multilab Importer

-         عملكرد QSC جهت نمايش وضعيت كاليبراسيون الكترود

-         عملکرد CMC جهت کنترل و بازبینی محدوده اندازه‌گیری

-         کالیبراسیون 5 نقطه‌ای

-         دارای 2 درگاه USB

-         مجهز به صفحه نمایش رنگی

-         مجهز به صفحه كليد آنتی باکتریال

-         دارای حافظه ذخیره 10 نتیجه کالیبراسیون توسط الكترودهای هوشمند

inolab Multi 9420 IDS ساخت کمپانی WTW آلمان

دستگاه مولتی‌متر inolab Multi 9420 IDS دارای 2 درگاه اتصال الكترود هوشمند جهت اندازه‌گیری هدایت، TDS، salinity، pH، ORP، غلظت یون‌های مختلف(ISE)  و DO می‌باشد. همچنين به وسيله اين دستگاه می‌توان به صورت همزمان دو پارامتر مختلف یا دو پارامتر یکسان را اندازه‌گيری كرد.

ویژگی‌ها

-         قابلیت اندازه‌گیری هدایت، Salinity، pH، ORP، غلظت و DO

-         قابلیت اتصال الکترودهای هوشمند

-         دارای 2 درگاه اتصال الکترود و اندازه‌گیری همزمان دو پارامتر

-         تشخيص اتوماتيك 22 بافر از شركت‌های مختلف

-         قابلیت ذخیره 10000 نتیجه به صورت اتوماتیک

-         درگاه USB جهت انتقال اطلاعات به کامپیوتر از طریق نرم‌افزار Multilab Importer

 

-         عملكرد QSC جهت نمايش وضعيت كاليبراسيون الكترود

-         عملکرد CMC جهت کنترل و بازبینی محدوده اندازه‌گیری

-         کالیبراسیون 5 نقطه‌ای

-         دارای 2 درگاه USB

-         مجهز به صفحه نمایش رنگی

-         مجهز به صفحه كليد آنتی باکتریال

-         دارای حافظه ذخیره 10 نتیجه کالیبراسیون توسط الكترودهای هوشمند

inolab Multi 9310 IDS ساخت کمپانی WTW آلمان

مولتی‌متر inolab Multi 9310 IDS مجهز به یک درگاه اتصال الکترود هوشمند جهت اندازه‌گیری هدایت، TDS، salinity، pH، ORP، غلظت یون‌های مختلف(ISE)  و DO می باشد.

ویژگی‌ها

-         دارای یک درگاه اتصال الکترود

-         قابلیت اتصال الکترود هوشمند

-         قابلیت اندازه‌گیری هدایت، Salinity، pH، ORP، غلظت و DO

-         کالیبراسیون 5 نقطه ای

-         قابليت ذخیره 5000 نتیجه به صورت اتوماتيك

-         عملكرد QSC جهت نمايش وضعيت كاليبراسيون الكترود

-         عملکرد CMC جهت کنترل و بازبینی محدوده اندازه‌گیری

-         تشخيص اتوماتيك 22 بافر از شركت هاي مختلف

-         درگاه USB جهت انتقال اطلاعات به کامپیوتر از طریق نرم‌افزار Multilab Importer

   
مقايسه مولتی‌مترهای روميزی كمپانی WTW آلمان
كمپانی WTW مولتی‌مترهای روميزی جديد خود را با تنوع بسيار در الكترودهای pH و برای كاربردها و نمونه‌های مختلف در آزمايشگاه‌های صنايع مختلف (آب و فاضلاب، دارويی، غذايی و صنايع نفت، گاز و پتروشيمی) ارائه می‌دهد.
ويژگی inolab Multi
  9310IDS 9420IDS 9430IDS
پارامتر pH, mV, ORP, saturation, concentration, partial pressure, conductivity, special resistance, salinity, TDS, temperature
قابليت‌اندازه‌گيری همزمان ×
درگاه  اندازه‌گيری 1 2 3
عملكرد CMC و QSC 
صفحه‌كليدآنتی‌باكتريال ×
صفحه نمايش خاكستری رنگی رنگی
الكترود هوشمند
كاليبراسيون pH 5 نقطه‌ای 5 نقطه‌ای 5 نقطه‌ای
كاليبراسيون هدايت 1 نقطه‌ای 1 نقطه‌ای 1 نقطه‌ای
كاليبراسيون DO 1
1 1
حافظه‌ذخيره‌نتايج‌كاليبراسيون 10 داده 10 داده 10 داده
محدوده‌اندازه‌گيری pH i-2 ... 20
i-2 ... 20 i-2 ... 20
محدوده اندازه‌گيری دما 105°C+ تا i-5 105°C+ تا i-5 105°C+ تا i-5
محدوده اندازه‌گيری پتانسيل ±2000 ±2000 ±2000
محدوده اندازه‌گيری غلظت × 0i ...1000 mg/l 0i ...1000 mg/l
محدوده اندازه‌گيری هدايت i1 µS/cm ... 2 S/cm i1 µS/cm ... 2 S/cm i1 µS/cm ... 2 S/cm
محدوده اندازه‌گيری شوری

0.0i ... 70.0

According to IOT

0.0i ... 70.0

According to IOT

0.0i ... 70.0

According to IOT

محدوده اندازه‌گيری TDS

i0 ... 1999 mg/l

i2.00 ... 19.99 g/l

20.0i ... 199.9 g/l

i0 ... 1999 mg/l

i2.00 ... 19.99 g/l

20.0i ... 199.9 g/l

i0 ... 1999 mg/l

i2.00 ... 19.99 g/l

20.0i ... 199.9 g/l

محدوده‌اندازه‌گيری‌مقاومت‌ويژه i2.00 ... 19.99 -MOhm*cm i2.00 ... 19.99 -MOhm*cm i2.00 ... 19.99 -MOhm*cm
محدوده اندازه‌گيری DO

i0 ... 20 mg/l D.O

i0 ... 200 % D.O. saturation

i0 ... 400 mbar D.O. partial pressure

i0 ... 20 mg/l D.O

i0 ... 200 % D.O. saturation

i0 ... 400 mbar D.O. partial pressure

i0 ... 20 mg/l D.O

i0 ... 200 % D.O. saturation

i0 ... 400 mbar D.O. partial pressure
حد تفكيك pH 0.001 0.001 0.001
حد تفكيك پتانسيل (mV) 0.1 0.1 0.1
حد تفكيك دما ( ̊C) 0.1
0.1
0.1
دقت pH ±0.004 ±0.004 ±0.004
دقت پتانسيل (mV) ±0.2 ±0.2 ±0.2
دقت دما  ( ̊C) ±0.1 ±0.1 ±0.1
دقت غلظت × i0.001 ppm
i0.001 ppm
حد تفكيك هدايت i0.1 µS/cm
i0.1 µS/cm i0.1 µS/cm
حد تفكيك شوری 0.1
0.1 
0.1
حد تفكيك  TDS-mg/l
0.01,0.1,1 0.01,0.1,1
0.01,0.1,1
حد تفكيك مقاومت ويژه 0.01 0.01 0.01
تصحيح دمايی اتوماتيك

تشخيص اتوماتيك بافر

تشخيص بافرهای مختلف 22 22 22
انتقال‌اطلاعات‌به‌كامپيوترو‌فلش

پرينتر داخلی
×
×
امكان اتصال پرينتر
درگاه USB 1
2
2
حافظه ذخيره نتايج 5000 10000
10000 
پرينتر داخلی  × ×
هشدار كاليبراسيون مجدد
نوع IP  ( مقاوم در برابر پاشش آب ) IP 43 IP 43 IP 43
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.