خانه > محصولات > WTW > pH متر

اندازه‌گيری pH  

بعد از توزین و دما، اندازه‌گيری pH از مهمترین پارامترهای مورد توجه در آزمایشگاه‌ها می‌باشد. مقدار pH با اندازه‌گیری فعالیت یون هیدروژن تعيين می‌شود و از اين طريق اسیدی یا بازی‌بودن نمونه مشخص می‌شود. تعيين pH در فرآیندهای بیوشیمیایی، شیمیایی و بیولوژیکی ضروری و مهم است. این پارامتر به وسیله الکترود شیشه‌ای pH اندازه‌گیری می‌شود. غشاء شیشه‌ای الكترود در برابر کوچکترین تغییرات پتانسیل محلول كه به وسیله یون‌های هیدروژن موجود در محلول نسبت به الکترود مرجع ايجاد شده است، حساس می‌باشد. این پتانسیل در دستگاه pH متر به وسیله معادله نرنست به صورت pH گزارش می‌شود.

مفاهیم جدید در دستگاه‌های کمپانی WTW آلمان

*  مفهوم  IDS :  Intelligent Digital Sensor

این مفهوم به معنای الکترودهای دیجیتالی هوشمند است و برای پارامترهای pH، هدایت و DO به کار می‌رود. 

در الکترودهای هوشمند تبدیل سيگنال‌های کوچک به پارامتر مورد اندازه‌گيری مستقیماً در الکترود انجام می‌شود. در نتيجه موجب افزایش کیفیت نتایج و انتقال همزمان اطلاعات به صورت دیجیتالی به دستگاه می‌شود. از دیگر ویژگی‌های الکترودهای هوشمند (IDS) کمپانی WTW، ذخیره اطلاعات کالیبراسیون تا 10 نتیجه، نام و سریال الکترود و کنترل شرایط الکترود به وسیله عملکرد (QSC) یا (Quality Sensor Control) می‌باشد.

* مزیت‌های الکترودهای هوشمند

-         تبديل سیگنال مورد اندازه‌گیری به اطلاعات در الکترود انجام می‌شود.

-         همه اطلاعات الکترود، دستگاه و کاربر جهت مستندسازی اتوماتیک در دسترس هستند.

-         اطلاعات کالیبراسیون به صورت مستقل در الکترود ذخیره شده و هرگز از بین نمی‌روند.

* عملکرد CMC : Continuous Measurement Control

این عملکرد به صورت گرافیکی در صفحه نمایش دستگاه‌ها جهت بازبینی و کنترل محدوده اندازه‌گیری استفاده می‌شود. محدوده اندازه‌گیری به صورت نوار گرافیکی افقی به همراه نقاط کالیبراسیون نشان داده می‌شود. هر نقطه کالیبراسیونی شامل محدوده اطمینان2pH± می‌باشد. حرکت نشانگر نشان‌دهنده تطابق مقدار اندازه‌گیری شده با محدوده کالیبراسیون است.

* عملکرد QSC :  Quality Sensor Control

این عملکرد جهت کنترل وضعیت و شرایط کالیبراسیون الکترود استفاده می‌شود. بعد از اولین کالیبراسیون الکترود این نوار به صورت عمودی در صفحه نمایش دستگاه نمایان می‌شود. تغییر نشانگر از رنگ سبز به قرمز نشان دهنده شرایط کالیبراسیون و شیب الکترود است. به کمک این عملکرد کاربر از وضعیت الکترود به صورت مرتب مطلع خواهد شد و كنترل الكترود به صورت مرتب انجام می‌شود.

 

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.
That is something I've known for a long time, and rolex replica sale perhaps something that I will explore more in the future. Having said that, brands like Rolex, Omega, and TAG Heuer - that do not rolex replica sale strictly survive on sales from watch lovers - nevertheless continue to offer a large assortment of watches that greatly appeal to us. And if there is one watch that I can think of that equally appeals to the watch rolex replica uk lover and the general public, it is the famous Rolex Submariner. Last year I wrote a review of the Rolex Submariner watch here. That review was actually for the Rolex Submariner ref. 114060 (the model in this article) as well as the ref. 116610. What is the rolex replica difference between these two models? The date. The ref 116610 is rolex replica uk technically known as the Submariner Date, but since it is the more popular of the two models, frequently it is just called the Submariner, while the ref. 114060 is referred to as the rolex replica Submariner "No Date" (which, like I said, is not an official name).