> محصولات > KEM > تيتراتورهای پتانسيومتری > تيتراتورهای پتانسیومتری سری 710 > تیتراتور مدل AT-710B

 تیتراتور مدل AT-710B
   
* انجام تیتراسیون‌های پتانسیومتری (اسید و باز، ردوکس، رسوبی و کمپلکسومتریفتومتری، پلاریزاسیون، هدایت‌سنجی و مطالعات آنزیمی  
 * دارای مدهای تیتراسیون .Auto Intermit . Auto Tiitration . Stat . Internet
 
* امکان کاربری و کنترل دستگاه از طریق سیستم های اندروید
 
* رابط کاربری از طریق صفحه کلید روی دستگاه  
* امکان کاربری دو بورت داخلی و بدون نیاز به تعویض  
* امکان کنترل و کاربری کامل دستگاه از طریق نرم افزار AT-Win
 
     
     
 

 

 
 

 

 
 

 

     
         
         
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 
     
 
     
     
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.