• وب سایت اینترنت

آقای مهندس کیان مفتخری

تحصیلات : کارشناس ارشد الکترونیک

     
ایمیل : moftakhari@sarmadteb.com      
 داخلی  291
     
       

آقای مهندس کیوان باقرپور

تحصیلات :  کارشناس الکترونیک

     

ایمیل : bagherpour@sarmadteb.com

     
سابقه کار : 2 سال      
 داخلی   292
     

     
       
       

     
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.