• وب سایت اینترنت

سرویس


آقای مهندس محمد بیانی   - مدیر سرویس

تحصیلات : کارشناس الکترونیک

     

ايميل :     bayani@sarmadteb.com

     
 سابقه کار :  10 سال      
 داخلی   214
     

آقای مهندس مجتبی صوفی  -  کارشناس فنی

تحصیلات :  تکنسین الکترونیک

     

ایمیل :    soufi@sarmadteb.com

     
سابقه کار : 8 سال      
 داخلی  290
     
 

خانم وطن پور - پذیرش سرویس

     
ایمیل :    info.service@sarmadteb.com      
داخلی   295
     
       
       

     
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.