• وب سایت اینترنت

خانم مهندس پارمیس قنبری

تحصیلات :  کارشناس شیمی محض

     

ایمیل :    ghanbari@sarmadteb.com

     
سابقه کار :  10 سال      
 داخلی  254
     
       

آقای مهندس کیوان مکنچیان

تحصیلات : کارشناسی ارشد شیمی کاربردی

     

ايميل :     monokchian@sarmadteb.com

سابقه کار : 5 سال

     
 داخلی  251
     

خانم مهندس آتنا تاجیک

تحصیلات : کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

     

ايميل :     tajik@sarmadteb.com

سابقه کار : 3 سال

     
 داخلی  257
     
 

خانم مهندس سعادت اسلامی

تحصیلات : دانشجوی دکترا شیمی معدنی

     
 

ایمیل : eslami@sarmadteb.com

سابقه کار : 8 سال

     

آقای مهندس مرتضی آهسته رو

تحصیلات : کارشناسی شیمی

     

ایمیل : ahestero@sarmadteb.com

سابقه کار : 8 سال

داخلی : 262

     

آقای مهندس محمد منافی

تحصیلات : کارشناسی مهندسی شیمی
     

ایمیل : manafi@sarmadteb.com

سابقه کار : 2 سال

داخلی : 261
     
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.