• وب سایت اینترنت

آقای دکتر سعید معصوم

تحصیلات : دکتری شیمی تجزیه

     

ايميل : masoum@sarmadteb.com

     
 سابقه کار : 13 سال      
 داخلی  224
     

آقای دکتر هوشنگ نوری‌زاده

تحصیلات : دکتری شیمی تجزیه

     

ایمیل :  noorizadeh@sarmadteb.com

     
سابقه کار : 4 سال      
 داخلی   220
     

 آقای دکتر امیر شجاعی

تحصیلات : دکتری

     
ایمیل :      shojaei@sarmadteb.com      
 سابقه کار : 4 سال      
 داخلی  221
     

خانم مهندس ندا حیدری 

تحصیلات : کارشناسی ارشد شیمی معدنی

     

ايميل :  heydari@sarmadteb.com

     
 سابقه کار : 6 سال      
 داخلی   222
     

خانم مهندس فیروزه فرامرزی

تحصیلات : کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

     

ايميل :     faramarzi@sarmadteb.com

سابقه کار : 6 سال

     
 داخلی  223
     

آقای مهندس فرزاد شیخ حسنی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی

پلیمر

     

ايميل :     f.hassani@sarmadteb.com

سابقه کار : 1 سال

     
       
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.