• وب سایت اینترنت
آقای عبداله کنی
سمت : مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
ایمیل :                kani@sarmadteb.com

آقای علیرضا هداپت پور

سمت : رئیس هیئت مدیره

ايميل :    hedayatpour@sarmadteb.com

 

آقای محمد بیانی

سمت  : عضو هیئت مدیره

ایمیل :             bayani@sarmadteb.com  
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.