• وب سایت اینترنت

pH متر/ هدايت‌سنج جديد مدل 914- دستگاهی دو منظوره جهت اندازه‌گيری pH و هدايت با كاربری آسان، قابل استفاده جهت آناليزهای روزمره در آزمايشگاه و همچنين به صورت پرتابل (قابل‌حمل).

 

i 2.914.0220  pH متر/ هدايت‌سنج مدل 914، مدل آزمايشگاهی    

دستگاهی دو منظوره، جهت‌ اندازه‌گيری pH و هدايت برای آناليزهای روزمره در آزمايشگاه و همچنين به صورت پرتابل(قابل‌حمل)- مدلی با قابليت اتصال الكترودهای مرسوم pH.

  
 
i 2.914.0210 pH متر/ هدايت‌سنج مدل 914 به همراه رابط الكترود هوشمند – مدل آزمايشگاهی  

دستگاهی دو منظوره، جهت اندازه‌گيری pH و هدايت برای آناليزهای روزمره در آزمايشگاه و همچنين به صورت پرتابل (قابل‌حمل) – مدلی با قابليت اتصال الكترودهای هوشمند pH.

  
 
i 2.914.0120  pH متر/ هدايت‌سنج مدل 914 با كيف لوازم كمكی

دستگاهی دو منظوره، جهت اندازه‌گيری pH و هدايت برای آناليزهای روزمره در آزمايشگاه و همچنين به صورت پرتابل (قابل‌حمل) – مدلی با قابليت اتصال الكترودهای هوشمند pH.


  
 
i 2.914.0110 pH متر/ هدايت‌سنج مدل 914 به همراه رابط اتصال الكترود هوشمند و كيف لوازم كمكی

دستگاهی دو منظوره، جهت اندازه‌گيری pH و هدايت برای آناليزهای روزمره در آزمايشگاه و همچنين به صورت پرتابل (قابل‌حمل) – مدلی با قابليت اتصال الكترودهای هوشمند pH.

  
 
i 2.914.0020 pH متر/ هدايت سنج مدل 914

دستگاهی دو منظوره، جهت اندازه‌گيری pH و هدايت برای آناليزهای روزمره در آزمايشگاه و همچنين به صورت پرتابل (قابل‌حمل) – مدلی با قابليت اتصال الكترودهای هوشمند pH.

  
 
i 2.914.0010 pH متر/ هدايت‌سنج مدل 914 به همراه رابط اتصال الكترود هوشمند

دستگاهی دو منظوره، جهت اندازه‌گيری pH و هدايت برای آناليزهای روزمره در آزمايشگاه و همچنين به صورت پرتابل (قابل‌حمل) – مدلی با قابليت اتصال الكترودهای هوشمند pH.


© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.