• وب سایت اینترنت

اتولب چند كاناله – پتانسيواستات‌/‌گالوانواستات 12 كاناله

مولتی اتولب يك پتانسيواستات/گالوانواستات چند كاناله است كه بر اساس اتولب PGSTAT 101  طراحی شده است. سيستم امكان اتصال 12 مدول M101 را دارا می‌‌باشد.

هر M101 يك پتانسيواستات‌/‌گالوانواستات كاملاً مستقل است كه به شما اجازه می‌دهد روی هر مدول اندازه گيری‌های متفاوتی انجام دهيد‌،‌ در يك زمان چند اندازه‌گيری!

شما می‌‌توانيد مولتی اتولب را به صورت همزمان از سه كامپيوتر جداگانه كنترل كنيد به عبارتی امكان به اشتراك گذاشتن كانال‌های موجود را بين كاربران متفاوت سبب می‌‌شود .

دستگاه‌های مولتی اتولب با انتخاب درست مدول‌ها بهينه‌سازی می‌‌شوند .

هر مدول M101 با يك مدول بهينه در دستگاه متصل می‌‌شود. حداكثر تعداد مدول‌ها 6 عدد می‌‌باشد. مدول‌های M101‌ در هر زمان روی دستگاه قابل نصب هستند.

 

نکات کلیدی(M101)   مدول‌های قابل استفاده
تعداد الكترودهای قابل اتصال تتتتتتت 4 و 2.3 EQCM
محدوده پتانسيل  10V -/+ FRA32M
پتانسيل اعمالی  10V -/+ BA
حداكثر جريان  100mA -/+ MUX
محدوده جريان  10kmA to 10 nA  
صحت پتانسيل  0.2%  -/+  
دقت پتانسيل  3μV  
صحت جريان  0.2%  -/+  
دقت جريان  0.0003%(of current range)  
ورودی  امپدانس i100 Gohm<  
پهنای باند پتانسيل i1 MHz  
ارتباط با كامپيوتر USB  
نرم‌افزار كنترل‌كننده NOVA  
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.