• وب سایت اینترنت

اتوماسيون حتی برای نمونه‌هايی با تعداد كم برای تيتراسيون‌های ساده به لحاظ بدست آوردن نتايج دقيق‌تر و تكرارپذيرتر بسيار مناسب است .

دستگاه i 848 Titropackage plusويژه نمونه‌هايی با تعداد كم (11 نمونه) بصورت سريع و آسان می‌باشد. با داشتن تيترينوپلاس مدل 848 كه جهت انجام كارهای روتين می‌باشد و دركنار آن اتوسمپلر مدل 869 شما می‌توانيد برای كارهای روتين آزمايشگاهی نيز تا تعداد 11 نمونه اتوماسيون داشته باشيد.

بااستفاده از تيتروسمپلر مدل 862 همچنين با داشتن فضايي كوچك می‌توانيد در آزمايشگاه از اين دستگاه به عنوان تيتراتوری كه دارای اتوسمپلر است نيز استفاده كنيد.  

لطفا" جهت بازبينی محدوده بيشتری از اتوسمپلرهای Metrohm مدل‌های زير را ببينيد.

 
 2.898.0210 898 XYZ Sample Changer 48 x 250 mL           
  اتوسمپلر XYZ مجهز با جايگاه تيتراسيون پمپ غشايی و جايگاه شستشو برای آناليز اتوماتيك نمونه‌های روتين استفاده می‌شود. كنترل اتوسمپلر از طريق نرم‌افزار تيتراسيون tiamo TM انجام می‌شود.
           
 2.898.0110 898 XYZ Sample Changer 82 x 120 mL                      
  اتوسمپلر XYZ مجهز با جايگاه تيتراسيون پمپ غشايی و جايگاه شستشو برای آناليز اتوماتيك نمونه‌های روتين استفاده می‌شود. كنترل اتوسمپلر از طريق نرم‌افزار تيتراسيون tiamo TM انجام می‌شود.
 I 28920010اتوسمپلر فشرده
                     
  اتوسمپلر فشرده مدل 869 برای مكان‌هايی با حداقل فضا پيشنهاد می‌شود.
 
  28622110  تيترو سمپلر جهت صنايع نمك بهمراه پرينتر
                     

تيترسمپلر مدل 862 شامل بسته‌ای جهت آناليز كلرايد در نمونه‌های مختلف است. لوازم جانبی كامل برای اندازه‌گيری كلرايد، نصب آسان و سريع از ويژگی‌های اين دستگاه می‌باشد. همچنين نتايج آناليز توسط پرينتر USB همراه دستگاه امكان‌پذير می‌باشد.

اين بسته برنده جايزه I 2009 Silver IBO می‌باشد.

اين بسته شامل:

تيترو سمپلر مدل 862

همزن مغناطيسی مدل 802

بورت دوزينو مدل 800

پرينتر USB

          
i 28622010 تيترو سمپلر جهت صنايع  نمك

تيترسمپلر مدل 862 شامل بسته‌ای جهت آناليز كلرايد در نمونه‌های مختلف است. لوازم جانبی كامل برای اندازه‌گيری كلرايد، نصب آسان و سريع از ويژگی‌های اين دستگاه می‌باشد. همچنين نتايج آناليز توسط پرينتر USB همراه دستگاه امكان‌پذير می‌باشد.

اين بسته برنده جايزه I 2009 Silver IBO می‌باشد.

اين بسته شامل:

تيترو سمپلر مدل 862

همزن مغناطيسی مدل 802

بورت دوزينو مدل 800  i 28621110 تيتروسمپلر جهت صنايع غذايی به همراه پرينتر
    
      

 دستگاهی مقرون به‌صرفه جهت اندازه‌گيری اتوماتيك آناليزهای پتانسيومتری در صنايع غذايی شامل تمام قطعات لازم جهت آناليز.

اين بسته برنده جايزه I 2009 Silver IBO می‌باشد.

اين بسته شامل:

تيترو سمپلر مدل 862

همزن مغناطيسی مدل 802

بورت دوزينو مدل 800

پرينتر USB


        
 i 28621010 تيتروسمپلر مدل 862 جهت صنايع غذايی
                     

 دستگاهی مقرون به‌صرفه جهت اندازه‌گيری اتوماتيك اغلب آناليزهای پتانسيومتری در صنايع غذايی شمال قطعات لازم جهت آناليز می‌باشد.

اين بسته برنده جايزه I 2009 Silver IBO می‌باشد.

اين بسته شامل:

تيترو سمپلر مدل 862

همزن مغناطيسی مدل 802

بورت دوزينو مدل 800

 
 
 i 28620110 تيتروسمپلر فشرده مدل 862 به‌همراه پرينتر                      

دستگاهی مقرون به‌صرفه و دارای مدهای تيتراسيون SET,MET,DET می‌باشد.

 

اين بسته برنده جايزه I 2009 Silver IBO می‌باشد.


اين بسته شامل:

تيترو سمپلر مدل 862

همزن مغناطيسی مدل 802

 Tiropackege plus 28480110
                     

دستگاهی فشرده و مقرون به‌صرفه جهت آناليزهای اتوماتيك تيتراسيون‌های پتانسيومتری. فضای بسيار كمی كه اين دستگاه اشغال می‌كند از مزايای اين دستگاه می‌باشد.

اين بسته شامل:

تيترينو پلاس مدل 848

همزن مغناطيسی مدل 802

اتوسپملر مدل 869

 

 
   
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.