• وب سایت اینترنت

اتوماسيون‌برایCVS فشرده

i28430140 پمپ پریستالتیک مدل 843 برای VA  
       
اين اتوسمپلر برای اتوماتيك‌نمودن فرآيند آناليز برای تعداد كم نمونه‌‌ها مناسب است. آناليز افزودنی‌های آلی در حمام‌های آبكاری به همراه اين اتوسمپلر و دستگاه‌های آناليز CVS پيشرفته انجام‌پذير است.       
i28430040    پمپ غشایی مدل 843 برای VA
             
                   
                   
i28380310    آماده‌ساز نمونه پیشرفته مدل 838 برای VA
             
                   
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.