• وب سایت اینترنت

كروماتوگرافی‌يونی‌‌حرفه‌ای‌كامپكت

جديد ! كروماتوگراف‌يونی كامپكت

كروماتوگراف‌يونی كامپكت مدل 930، كروماتوگراف‌يونی جديد كمپانی Metrohm، كه بر اساس نياز آزمايشگاه‌های كنترل‌كيفيت (QC) در انواع صنايع طراحی گرديده است. طراحی مقاوم، كاربری آسان و اعتمادپذيری عالی ويژگی‌های كليدی كروماتوگراف‌يونی كامپكت مدل 930 می‌باشد.

اطلاعات بيشتر از مزايای كروماتوگرافی‌يونی Metrhm

كروماتوگراف‌يونی خود را پيكربندی كنيد

كروماتوگرافی‌يونی جديد مدل 930 به شما اين امكان را می‌دهد كه تنها در چند مرحله سيستم كروماتوگراف‌يونی را مطابق با آناليزهای روتين مورد نيازتان بهينه كنيد. 90 نوع دستگاه و تجهيزات جانبی متنوع دستگاهی دقيقا مطابق يا نيازتان را برای شما به ارمغان می‌آورد.

 كروماتوگرافی‌يونی‌ كامپكت

اتوماسيون‌در كروماتوگرافی‌يونی‌حرفه‌ای

IC Configurator

آماده‌سازی‌نمونه درمسير

نرم‌افزارMagIC Ne

كروماتوگرافی‌يونی‌فشرده
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.