• وب سایت اینترنت

Autolab PGSTAT128N Multi BA

دستگاه PGSTAT128N MBA يك حالت خاصی از PGSTAT128N می‌باشد كه می‌تواند تا 6 الكترود كار بر روی آن نصب گردد به جز الكترود كار اصلی دستگاه می‌توان تا 5 مدول اضافه بای پتانسيو‌استات ( مدول BA ) بر دستگاه نصب نمود. علاوه‌بر ‌آن امكان نصب يك مدول امپدانس FRA32M نيز برآن ميسر خواهد بود. به كمك اين دستگاه می‌توان به صورت همزمان تا 6 الكترود كار را كه نسبت به يك الكترود مرجع و يك الكترود كمكی در يك سل سهيم می‌باشند، به كار گرفت .

 

مشخصات فنی

 تعداد الكترودهای قابل اتصال

 2 ، 3 يا 4

محدوده پتانسيل اعمالی به الكترود كار

 ±10iiV

ولتاژ خروجی

±12iiV

ماكزيمم جريان

i±50iimA) ±800iimA كانال BA )

محدوده‌های جريان

از 10 nA الی 1A ( از 10nA  الی 10mA هر كانال BA )

صحت اندازه‌گيری پتانسيل

±0.2٪

حد تفكيك در اندازه‌گيری پتانسيل

0.3IµV

صحت اندازه‌گيری جريان

±0.2٪

حد تفكيك در اندازه‌گيری جريان

 ٪I0.0003I  

امپدانس ورودی

بزرگتر از i 1 TOhm

پهنای باند پتانسيواستات

i 500 kHz

نرم‌افزار كنترل‌كننده دستگاه

NOVA

مدول قابل اتصال

BA ( ماكزيمم تا 5 عدد ،FRA 32M )

(mA 50
504bwzj2.jpg
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.