• وب سایت اینترنت

PGSTAT302F

دستگاه PGSTAT302F يك حالت خاصی از PGSTAT302N می‌باشد كه می‌توان با انتخاب يك كليد آنرا از حالت معمولی يك پتانسيو‌استات‌–‌گالوانواستات ( ground mode ) به حالت Floating mode تبديل نمود. در حالت ground mode می‌توان از دستگاه با يك سل ساده الكتروشيميايی برای انجام تكنيك‌های مختلف استفاده نمود در صورتيكه در حالت Floating mode از اين دستگاه برای انجام تكنيك‌های مختلف بر رو‌ سل‌هايی كه به زمين متصل شده‌اند مانند لوله‌های فلزی كار گذاشته شده در زمين ، اتوكلاو ، پايه‌های فلزی پل‌ها و ... استفاده نمود.

در اين زمينه می‌توانيد Application note COR07 را از سايت Metrohm – Autolab مطالعه نمائيد.

اين دستگاه می‌تواند به مدول امپدانس FRA32M مجهز گردد .

 

مشخصات فني

 تعداد الكترودهای قابل اتصال

 2 ، 3 يا 4

محدوده پتانسيل اعمالی به الكترود كار

 ±10V

ولتاژ خروجی

±10V ( قابل افزايش در ground mode به  30V ± )

ماكزيمم جريان

 2A ±

محدوده‌های جريان

از 10nA الی 1A

صحت اندازه‌گيری پتانسيل

±0.2٪    

حد تفكيك در اندازه‌گيری پتانسيل

0.3IµV

صحت اندازه‌گيری جريان

±0.2٪

حد تفكيك در اندازه‌گيری جريان

 ٪I0.0003 

امپدانس ورودی

بزرگتر از i 1 TOhm

پهنای باند پتانسيواستات

i 100 kHz

نرم‌افزار كنترل‌كننده دستگاه

NOVA

مدول قابل اتصال

FRA32M

504zgnq2.jpg
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.