• وب سایت اینترنت

الكترودهای مرجع را كه می‌توان از نوع Ag/Agcl به صورت Single Junction  يا double Juction انتخاب نمود كه اين الكترودها توسط كمپانی Metrohm ساخته می‌شوند و می‌توان آنها را تا دمای ماكزيمم 800c مورد استفاده قرار داد.

500g8ux2.jpg
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.