• وب سایت اینترنت

1- سل‌های شيميايی معمولی

اين سل‌ها با حجم‌های مختلف توسط كمپانی Metrohm ساخته می‌شوند كه می‌توان از حجم 1ml تا 500ml‌ در رنج‌های مختلف آنها را سفارش داد.

     

2- سل‌های دو جداره (كنترل دما)

از اين سل‌ها به كمك حمام‌های سيركولاتور می‌توان دمای محلول داخل ظرف را كنترل و تثبيت نمود كه حجم‌های قابل سفارش آن از 1ml الی 150ml‌ قابل انتخاب است.

  
  
3- درب و پايه سل

برای قراردادن الكترودهای مختلف بر روی سل الكتروشيميايی بايستی از پايه نگه دارنده و درب مخصوص آن استفاده نمود.


  
  
4- محفظه نويزگير

برای جلوگيری و ايزوله‌كردن سل الكتروشيميايی از امواج خارجی مزاحم مانند ميدان‌های الكترومغناطيسی مانند مونيتورهای كامپيوتر، خطوط برق، امواج موبايل و ... از اين محفظه استفاده می‌شود و تاثير بسزايی در حذف يا كاهش نويز در اندازه گيری جريان‌های بسيار كم دارد.

 

 

 

 

 

© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.