• وب سایت اینترنت

كيت نوری ابزاری مناسب برای مطالعه رفتارهای الكتروشيميايی سلول های فتوولتائيك، از جمله سل‌های خورشيدی حساس به نورهای رنگی می‌باشد. اين كيت را می‌توان با يكی از دستگاه‌های پتانسيواستات‌–گالوانواستات كمپانی Metrohm-Autolab همچون pgstat302N/pgstat128N  و يا مدل‌های مشابه قديمی با نرم‌افزار Nova استفاده نمود.

كيت نوری شامل اجزای زير می‌باشد :

1- سخت افزار LED driver

2- منبع نوری با LED 3 با طول موج های گسترده نورمرئی

3- نگه دارنده فتوديود و سل مورد مطالعه

4- پايه نگه دارنده منبع نور و سلول مورد مطالعه

به كمك اين كيت نوری می‌توان آزمايشات زير را جهت مطالعه سل‌های خورشيدی مورد نظر انجام داد:

1- منحنی‌های جريان ولتاژ (IV)

براي بررسی پتانسيل مدار باز (OCP)، جريان مداركوتاه (Isc )، نقطه ماكزيمم توان fil factor (FF) , MPP ، بررسی پارامترهای تبديل مثل η ، IPCE ، APCE ، LHE

2- اندازه‌گيری های امپدانس EIS‌

3- تست‌های :

IMPS - Intensity  modulated  photocurrent  spectroscopy

4- تست‌های :

IMVS - Intensity  modulated  photovoltage  spectroscopy

منبع نور كه بر روي پايه نصب گرديده قابليت تعويض سريع LED های آن با طول موج‌های مختلف ميسر بوده و همراه كيت‌نوری منبع نور قرمز رنگ با طول موج 627nmارائه ميگردد. ضمنا" ميتوان منابع نوری با طول موج‌های 617,590,530,505,470nm  را نيز جداگانه سفارش داد.

برای آشنايی بيشتر با كاربرد اين كيت نوری می‌توانيد از سايت Metrohm-Autolab بولتن‌های كاربردی PV03,PV02,PV01 را مورد مطالعه قرار دهيد.

491e6c72.jpg
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.