• وب سایت اینترنت

سيستمی كاملا" اتوماتيك برای تيتراسيون‌های كارل‌فيشر كولومتری جهت تعداد نمونه‌های بسيار زياد طراحی شده است. رك نمونه اتوسمپلر تعداد 160 نمونه در ويالهای 6 ميلی‌ليتر گنجايش دارد. نمونه‌ها به ظرف كولومتری خارجی منتقل می‌شوند و در آنجا تيتراسيون كولومتری انجام می‌شود. اين سيستم بوسيله نرم‌افزار Tiamo TM كنترل می‌شود.

 

اين سيستم شامل قطعات زير است :

 i1x 815 Robotic USB Sample Processor XL
i1 x 786 Swing Head
i1 x 851 Titrando
i1 x 800 Dosino
i1 x 801 Stirrer
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.