اين سيستم اتوماتيك كارل‌فيشر حجم‌سنجی برای 53 نمونه است.

اين دستگاه توسط نرم‌افزار Tiamo TM كنترل می‌شود و شامل i 815 usb sample processor xl، تيتراسيون مدل i901 و لوازم جانبی گسترده است. نمونه‌های وزن شده داخل بشر قرار داده می‌شوند و توسط درپوش محافظ در برابر رطوبت هوا محافظت می‌شود. قبل از تيتراسيون مقداری از معرف كارل‌فيشر اضافه می‌شود و نمونه‌ها با استفاده از polytron خرد و هموژنايز می‌شود در مرحله دوم مقدار آب نمونه اندازه‌گيری می‌شود بوسيله polytron نمونه‌ها به قطعات كوچكتر خرد می‌شوند و آب موجود در آنها آزاد می‌شود اين روش همچنين برای آناليز نمونه‌هايی  كه به سختی حل می‌شوند (مثل قرص‌ها) بسيار مناسب است در بسياری از موردها می‌توان از حلال‌های كمكی اجتناب كرد.

 
 
 

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.