• وب سایت اینترنت

شرکت سرمدطب ضمن برپایی غرفه در کنگره کارگاهی با عنوان زیر ارائه مینماید:

کاربرد کروماتوگرافی یونی در اندازه گیری عناصر و عناصر کمیاب - توسط جناب آقای دکتر نوری زاده


لطفا برای ثبت نام در کارگاه مشخصات خود را به آدرس ایمیل info@sarmadteb.com ارسال بفرمائید.

دریافت اطلاعات بیشترICTE2016_Poster_FmirOFina-22aban95mi
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.