• وب سایت اینترنت

بوسيله MARGA يا (Monitoring for AeRosols and Gases in Ambient Air) گازها و ذرات معلق هوا به صورت همزمان و پيوسته آناليز می‌شوند. بخش تجزيه‌ای دستگاه شامل دو سيستم كروماتوگراف‌يونی ساخت كمپانی Metrohm سوئيس می‌باشد. سيستم‌های كروماتوگراف‌يونی آناليز آنيون‌ها و كاتيون‌های هوا را انجام می‌دهد. هوا از ورودی مخصوصی كه انتخاب اندازه ذرات را انجام می­دهد (برای مثال ذرات زير 10 ميكرون) به داخل سيستم MARGA  مكش می­شود و وارد قسمت دندانه چرخنده مرطوب (WRD) می­شود كه در آن قسمت گازهای اسيدی هوا جذب لايه نازكی از آب می­شوند.

 

هوای عاری از گازهای اسيدی به قسمت جذب‌كننده ذرات معلق (SJAC) وارد می­شود. تمام سيستم MARGA به صورت اتوماتيك كار می­كند و هر ساعت يكبار آناليز گازها و ذرات معلق هوا را انجام می­دهد.

سيستم می­تواند در محيط مورد نظر قرار گيرد و از راه دور كنترل شود.

حساسيت كروماتوگراف­های‌يونی آنقدر هست كه می­تواند نيازهای كاربران را در خصوص حد تشخيص زير 0/1 ميكروگرم بر مترمكعب (با سرعت جريان يك متر‌مكعب از هوا در يك ساعت) را برآورده سازد. سيستم آشكارسازی به صورت مداوم بوسيله يك استاندارد درونی از LiBr (آنيون و كاتيونی كه به صورت متداول در هوا وجود ندارند) كاليبره می­شود.

 

MARGA با محفظه نمونه­برداری يك جريانه و دو جريانه قابل سفارش می­باشد كه سيستم دو جريانه نمونه­برداری همزمان برای دو اندازه مختلف از ذرات معلق (PM 10 , PM 2.5) را امكانپذير می­سازد.

ويژگی­های سيستم MARGA

  • اندازه­گيری پارامترهای هوا به صورت يك ساعت يكبار
  • ارائه نتايج اندازه­گيری گازها و ذرات معلق به صورت مجزا
  • قابليت دستيابی به نتايج از راه دور
  • كاركرد يك هفته­ای دستگاه بدون نياز به سركشی و بازديد
  • نرم­افزار توانمند با سطوح امنيتی بالا
  • اطمينان از صحت نتايج به دليل كاليبراسيون در هر اندازه­گيری

 

گازها و ذرات معلق قابل اندازه­گيری توسط سيستم MARGA

گازها:

HNO3 , HNO2 , NH3 , SO2 , HCL

 

 

ذرات معلق:

Na+ ,K+ ,NH4+, NO3-, Cl -, Mg 2+ , Ca 2+, SO42-

437kkbz2.bmp
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.