• وب سایت اینترنت

لوح فشرده نرم‌افزار كروماتوگرافی‌يونی IC Net 2.3

كدفنی i 6.6034.033، نرم‌افزاری برای مديريت نتايج، ذخيزه، چاپ و نمايش منحنی‌ها و روش‌ها، كنترل از راه دور دستگاه مورد استفاده زبان نرم‌افزار : انگليسی. مطابق با قوانين ( i21 CFR Part 11)

© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.