خدمات

تنها ارائه تجهيزات منطبق با نياز در زمان و مكان مورد درخواست مصرف‌كنندگان و نصب، آموزش و يك‌سال خدمات رايگان پس از فروش و ده سال تامين قطعات‌يدكی، كليه خدمات قابل ارائه توسط اين شركت محسوب نمی‌شود بلكه با تنظيم كارت شناسايی جهت دستگاه‌های ارائه شده و ثبت تاريخچه بهره‌برداری و خدمات ارائه شده برای هر دستگاه از اين پس هيچ دستگاهی بدليل مشكلات جزيی و يا تغيير كاربر به فراموشی سپرده نخواهد شد. از مزايای صدور اين كارت:
لوازم آزمایشگاهی، نماینده متروم ، لوازم آزمایشگاهی، متروم سوئیس، لوازم آزمایشگاهی

  • تماس دوره‌ای كادر فنی اين شركت جهت اطلاع از وضعيت دستگاه
  • بازديد دوره‌ای و تست كاليبراسيون دستگاه جهت كسب اطمينان از صحت عملكرد دستگاه و لوازم جانبی آن مانند الكترودها
  • ارسال آخرين بولتن‌های كاربردی مرتبط با زمينه فعاليت آزمايشگاه با توجه به نوع دستگاه
  • معرفی امكانات توسعه جديد ارائه شده توسط كارخانجات سازنده.وازم آزمایشگاهی، نماینده متروم ، لوازم آزمایشگاهی، متروم سوئیس، لوازم آزمایشگاهی

 

 

© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.