• وب سایت اینترنت
i2.756.0010 كارل‌فيشر كولومتری مدل i756 همراه با الكترود مولد با ديافراگم

اين دستگاه شامل پرينتر داخلی و الكترود كولد با ديافراگم جهت تعيين آب در مقادير بسيار پايين است.

اين دستگاه دارای صفحه نمايشی گرافيكی بزرگ، كاربری بسيار آسان و چند زبانه می‌باشد. دستگاه كارل‌فيشر كولن‌سنجی مدلi756 هم اكنون جز تجهيزات استاندارد بسياری از آزمايشگاه‌ها می‌باشد. صفحه نمايش شفاف اطلاعاتی را درباره پارامترهای تيتراسيون فراهم می‌كند و همچنين منحنی تيتراسيون كارل‌فيشر كه نمايشگر  ميكروگرم آب برحسب زمان می‌باشد را نشان می‌دهد.

محدوده اندازه‌گيری آب به روش كولن‌سنجی : مقدار مطلق آب موجود بين 10 ميكروگرم ... 200 ميلی‌گرم .

i2.756.0110 كارل‌فيشر كولومتری مدل i756 همراه با الكترود مولد بدون ديافراگم

كارل‌فيشر كولومتری با سل تيتراتور با ديافراگم و پرينتر داخلی جهت تعيين آب در مقادير بسيار پايين است.

اين دستگاه دارای صفحه نمايشی گرافيكی بزرگ، كاربری بسيار آسان و چند زبانه می‌باشد. دستگاه كارل‌فيشر كولن‌سنجی مدلi756 هم اكنون جز تجهيزات استاندارد بسياری از آزمايشگاه‌ها می‌باشد. صفحه نمايش شفاف اطلاعاتی را درباره پارامترهای تيتراسيون فراهم می‌كند و همچنين منحنی تيتراسيون كارل‌فيشر كه نمايشگر  ميكروگرم آب برحسب زمان می‌باشد را نشان می‌دهد.

محدوده اندازه‌گيری آب به روش كولن‌سنجی : مقدار مطلق آب موجود بين 10 ميكروگرم ... 200 ميلی‌گرم .

© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.