• وب سایت اینترنت
i 6.1246.020 Multi-Mode Electrode -MME
i 6.1246.120 Multi-Mode Electrode pro
i 6.1247.050 Silicone seal, white 15 mm for MME 6.1246.020
i 6.1247.110 Screw cap for mercury refill opening of MME pro
i 6.1247.120 Holding screw for MME pro capillaries
i 6.1247.140 Needle holder for MME pro  
i 6.1247.150  Silicone seal, green 13.9 mm for MME pro  
i 6.1247.210  Mounting ring for MME needle holder  
i 6.1247.220  Wrench for MME  
i 6.1226.050 لوله كاپيلاری برای جيوه  
i 6.1226.030 لوله كاپيلاری برای جيوه  
i 6.1247.020 سوزن برای الكترود مولتی مد  
i 6.1247.040  Spare membrane for MME  
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.