• وب سایت اینترنت

م

i 6.5330.190    
i 6.5330.180    
i 6.5330.170    
i 6.5330.160    
i 6.5330.150    
i 6.5330.140    
i 6.5330.130    
i 6.5330.120    
i 6.5330.110    
i 6.5330.100    
i 6.5330.090    
i 2.941.0010    
i 2.919.0020 تعويض‌كننده نمونه مدل I919  
i 2.889.0020 تعويض‌كننده نمونه سه‌بعدی - باقابليت سرمايش  
2.889.0010 تعويض‌كننده نمونه سه‌بعدی  
i 2.863.0010 تعويض‌كننده نمونه كروماتوگرافی‌يونی فشرده مدل i863  
i 2.858.0030 پردازنده نمونه حرفه‌ای مدل i858-پمپ-تزريق‌كننده  
i 2.858.0020 پردازنده نمونه حرفه‌ای مدل i 858- پمپ
 
2.858.0010
پردازنده نمونه حرفه‌ای مدل i 858  
2.815.4110  آماده‌سازی روباتيك نمونه‌های جامد برای آناليز به‌وسيله‌ كروماتوگرافی‌ مايع  
2.800.0020    
2.800.0010 دوزينو مدل i 800  
i 2.849.0020 كنترل‌كننده سطح مايع ( برای ظروف حجيم ) مدل I 849
i 2.849.0030 كنترل‌كننده سطح مايع ( برای بطری‌ها ) مدل I 849
i 2.849.1030  كنترل‌كننده سطح مايع جهت ساخت حلال به صورت اتوماتيك مدل I 849
i 6.5330.000 تجهيزات كروماتوگرافی‌يونی برای سيستم دياليز
i 6.5330.010 تجهيزات كروماتوگرافی‌يونی برای سيستم فراتصفيه
i 6.5330.020 تجهيزات كروماتوگرافی‌يونی برای سيستم رقيق‌سازی
i 6.5330.030 تجهيزات كروماتوگرافی‌يونی برای جايگاه شستشوی نصب‌شده روی پردازنده نمونه
i 6.5330.040 تجهيزات كروماتوگرافی‌يونی برای انتقال مايع به وسيله دوزينو
i 6.5330.050 تجهيزات كروماتوگرافی‌يونی‌ با‌قابليت گردايانی‌شدن
i 6.5330.060 تجهيزات كروماتوگرافی‌يونی‌ با‌قابليت‌ حذف ماتريس نمونه بوسيله دوزينو
i 6.5330.070 تجهيزات كروماتوگرافی‌يونی‌ با‌قابليت برداشتن نمونه
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.