• وب سایت اینترنت

باران اسيدی پديده‌ای است كه به دليل به دام افتادن گازهای آلاينده‌ای همچون SO2, NO2 در ابرها رخ می‌دهد. نكته جلب توجه فاصله بسيار زياد محل وقوع باران اسيدی با محل نشر گازهای آلاينده توسط منابع ثابت يا متحرك می‌باشد. باران اسيدی در ابتدا با سنجش pH شناسايی می‌شود كه در اين آزمايش غلظت يون هيدرونيم اندازه‌گيری می‌شود. آب خالص و آب باران طبيعی به ترتيب دارای pH های 7 و 5.7 می‌باشند. و ادامه ...

X

دانلود مقاله

حجم فایل: 0 KB
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.