• وب سایت اینترنت

آناليز مقادير بسيار ناچيز برومات در آب نوشيدنی بوسيله دستگاه كروماتوگراف‌يونی مدل   UV/VIS 844 كمپانی Metrohm سوئيس مطابق با استاندارد ISO/DIS 11206:
در سالهای اخير اندازه‌گيری برومات در آب نوشيدنی به دليل خاصيت سرطان‌زايی اين يون اهميت ويژه‌ای يافته است. برومات كه به دليل اكسيدشدن مقادير كم برميد، در مرحله اوزون­زني آب، ايجاد می‌شود به دليل مقادير مجاز بسيار كم، در آب نوشيدنی (ppb 10) و آب معدنی (ppb 3)، به روش­‌های بسيار حساس تجزيه­‌ای برای شناسايی و تعيين مقدار نيازمند است.

آناليز برومات توسط روش كروماتوگرافی تبادل آنيون همراه با مشتق­‌سازی بعد از ستون و آشكارسازی UV/VIS با دستگاه i844 UV/VIS روشی بسيار مناسب و مقرون به­‌صرفه مطابق با استاندارد ISO/ DIS 11206 ارائه می‌دهد.

از مزايای اين روش نسبت به ساير روش­‌های اندازه­‌گيری برومات می‌توان به حد تشخيص بسيار پايين (ppb 0/05)، دقت و صحت بالای نتايج، هزينه اجرايی كم اشاره كرد.

© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.