• وب سایت اینترنت

ملامين يك ماده شيميايی صنعتی است كه در تهيه لمينيت، چسب مايع و پلاستيك كاربرد دارد. اخيراً اين ماده توسط سودجويان به مواد غذايی اضافه می‌شود تا درصد پروتئين به‌صورت كاذب افزايش يابد. روش جديد اندازه‌گيری ملامين در صنايع‌ غذايی توسط دستگاه كروماتوگراف‌يونی فشرده مدل 844UV/VIS حساسيت بالا و صحت بالای نتايج را سبب می‌شود. آماده‌سازی نمونه توسط روش دياليز که از اختراعات به ‌ثبت رسيده كمپانی Metrohm سوييس می‌باشد، انجام می‌پذيرد. اين نوع آماده‌سازی‌ نمونه که به‌صورت‌خطی (Inline) انجام می‌شود، به‌طور موثر بافت آلی نمونه را حذف می‌كند.

X

دانلود مقاله

حجم فایل: 0 KB
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.