• وب سایت اینترنت

بيش از هفتاد درصد مساحت سطح زمين از آب پوشيده شده است. امروزه لزوم آناليز نمونه‌های آب و پساب‌ و کنترل‌کيفيت در ارائه آب سالم، نيازمند توجه ويژه سازمان‌های وابسته از جمله آب‌و‌فاضلاب، محيط‌زيست و بسياری از سازمان‌های نظارتی می‌باشد. ارائه روش‌های مدرن تجزيه دستگاهی علاوه بر افزايش سرعت انجام آزمايش‌های مورد نظر، منجر به افزايش قابل توجه دقت و صحت نتايج آزمايش‌ها گرديده است. در اين راستا، کمپانی Metrohm سوئيس با بيش از نيم‌قرن تجربه در معرفی و ساخت انواع دستگاه‌های آناليز به روش‌های الکتروشيميايی و کروماتوگرافی‌يونی، توانسته است با بهره‌گيری از آخرين فناوری‌های روز، گامی بلند در جهت ارائه دستگاه‌هايی با حداقل قيمت و حداکثر کارآيی بردارد. هدف از اين مقاله، ارائه روش‌ها و دستگاه‌های نوين جهت آناليز مقادير بسيار کم آنيون‌ها، کاتيون‌ها و فلزات سنگين در نمونه‌های آب و پساب‌ با استفاده از دستگاه‌های کروماتوگراف‌يونی و پلاروگراف ساخت کمپانی Metrohm سوئيس می‌باشد .

 

X

دانلود مقاله

حجم فایل: 0 KB
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.