• وب سایت اینترنت

نيروگاه‌های حرارتی در هسته مركزی يك جامعه صنعتی قرار دارند. اگر اين هسته از پايداری مناسبی برخوردار نباشد، دستاورد حاصل قابل پيشگويی نمی‌باشد. بدون توجه به اين كه نيروگاه با فسيل يا سوخت هسته‌ای كار كند بايد عملكرد آن تضمين گردد.

X

دانلود مقاله

حجم فایل: 0 KB
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.