بيش از هفتاد درصد مساحت سطح زمين از آب پوشيده شده است. امروزه لزوم آناليز نمونه های آب و پساب و کنترل کيفيت در ارائه آب سالم، نيازمند توجه ويژه سازمان های وابسته از جمله آب و فاضلاب، محيط زيست و بسياری ...

امروزه روش های مدرن تجزيه دستگاهی موجب افزايش سرعت انجام آزمايش های مورد نظر در آزمايشگاه های مختلف شده اند. علاوه براين، روش های مذكور، دقت و صحت نتايج آزمايش ها را نيز به نحو قابل توجهی افزايش داده اند. ...

امروزه اهميت آناليز مواد موجود و كنترل كيفيت در ارائه آب آشاميدنی سالم و بررسی پساب ها مورد توجه سازمان های مختلفی از جمله آب و فاضلاب، محيط زيست و بسياری از سازمان های نظارتی قرار گرفته است. و ... ...

نيروگاه های حرارتی در هسته مركزی يك جامعه صنعتی قرار دارند. اگر اين هسته از پايداری مناسبی برخوردار نباشد، دستاورد حاصل قابل پيشگويی نمی باشد. بدون توجه به اين كه نيروگاه با فسيل يا سوخت هسته ای كار كند ...

كربوهيدرات ها يكي از مهمترين تركيبات موجود در بيشتر مواد غذايي مي باشند كه به صورت مولكول هاي مجزا بوده و يا به صورت مشاركت فيزيكي و يا از طريق پيوند شيميايي با ديگر مولكول ها ارتباط برقرار مي نمايند. ...

اندازه گيری آمين ها، مزاحمت های آنيونی و اسيدهای آلی در صنعت نفت و گاز جهت فرايند شيرين نمودن گاز ترش توسط كروماتوگرافی يونی دکتر سعيد معصوم چکيده در فرايند درمان گاز ترش، از محلول های ...

باران اسيدی پديده ای است كه به دليل به دام افتادن گازهای آلاينده ای همچون SO2, NO2 در ابرها رخ می دهد. نكته جلب توجه فاصله بسيار زياد محل وقوع باران اسيدی با محل نشر گازهای آلاينده توسط منابع ثابت يا متحرك ...

آناليز مقادير بسيار ناچيز برومات در آب نوشيدنی بوسيله دستگاه كروماتوگراف يونی مدل UV/VIS 844 كمپانی Metrohm سوئيس مطابق با استاندارد ISO/DIS 11206: در سالهای اخير اندازه گيری برومات در آب نوشيدنی به ...

ملامين يك ماده شيميايی صنعتی است كه در تهيه لمينيت، چسب مايع و پلاستيك كاربرد دارد. اخيراً اين ماده توسط سودجويان به مواد غذايی اضافه می شود تا درصد پروتئين به صورت كاذب افزايش يابد. روش جديد اندازه گيری ...

 آناليز مواد غذايی

كمپانی Metrohm به عنوان سازنده پيشتاز دستگاه های آناليز شيميايی، كاربردهای سفارشی مطابق با نياز مشتری در صنعت غذايی و نوشيدنی را توسعه می دهد. ... ...

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.