كمپانی MMM آلمان يكی از پيشگامان برجسته در زمينه توليد و تاًمين سيستم‌های فرايند استريليزه، آو‌‌‌‌ن‌ها و انكوباتورها می‌باشد كه از سال 1954 ميلادی فعاليت خود را آغاز نموده است.

محصولات كمپانی MMM بهترين راه حل را برای محدوده وسيعی از كاربردها در موسسات تحقيقاتی و بيوتكنولوژی، آزمايشگاه‌های ميكروبيولوژی، مراكز فرايند استريليزه‌نمودن، بيمارستان‌ها و ... پيشنهاد می‌نمايد.

طی ساليان متمادی كمپانی MMM آلمان موقعيت خود را به عنوان پيشگام در كيفيت و نوآوری در بازارهای بين‌المللی استحكام بخشيده است.


Warm Comm

نرم‌افزار warm corn جهت نمايش تغييرات دمای فرايند به طور منظم در آون‌ها و انکوباتورهای آزمايشگاهی می‌باشد .

  • نمايش بلادرنگ مقادير
  • دياگرام‌ها و منحنی‌های on-line
  • چند زبانه
  • قابليت اتصال چند واحد به يک کامپيوتر
  • قابليت چاپ
  • ذخيره‌کردن فايل‌ها
  • فراخوانی فايل‌های ذخيره شده قبلی
  • کاربری آسان
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.