• وب سایت اینترنت
مدول الحاقی انتقال مايع مدل i872 ابزاری جهت ارتقاء هر دستگاه كروماتوگراف‌يونی حرفه‌ای مدل i850 می‌باشد. بدين وسيله يك پمپ پريستالتيك و يك شير تزريق 10 راهه به هر سيستم كروماتوگراف‌يونی حرفه­‌ای مدل i850 قابل اضافه شدن می‌باشد.

 

 

© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.