• وب سایت اینترنت
كروماتوگراف‌يونی فشرده كاتيونی مدل i881 pro يك كروماتوگراف‌يونی هوشمند در طراحی فشرده­ است. برای اندازه­‌گيری آنيون­‌ها، كاتيون­‌ها و مواد قطبی بدون فرونشانی.
 
 
 
 
 
 
   
   

 

© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.