• وب سایت اینترنت

تيتراندو مدل 906

 • قابليت انجام تمامی تيتراسيون‌های پتانسيومتری و كارل‌فيشر حجم‌سنجی
 • قابليت انجام تيتراسيون STAT
 • كاركرد متوالی بورت‌ها بدون ايجاد تداخل
 • كنترل اتوسمپلر
 • مطابقت با مقررات FDA - GMP/GLP
 • دو درگاه USB برای اتصال اتوسمپلر، چاپگر، كامپيوتر، صفحه كليد، باركداسكنر
 • چهار اتصال
 • ذخيره نتايج به صورت بانك اطلاعاتی و قابليت اتصال شبكه برای Intranet و Internet با استفاده ا‌ز نرم‌افزار ™tiamo
 • انجام تيتراسيون موازی با ™tiamo
 • در برگيرنده‌ مدهای KFT- DOS - MEAS CONS - SET - MET - DET-STAT
 • دو سری ورودی برای اتصال الكترودها ( از جمله الكترودهای هوشمند، iTrodes )

 

دانلود كاتالوگ 906
 
 
اين سفارش شامل يك الكترود هوشمند pH كامباين می‌باشد.  

 

© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.