• وب سایت اینترنت

تيتراندو مدل 904

  • قابليت انجام تمامی تيتراسيون‌های پتانسيومتری
  • كنترل اتوسمپلر
  • مطابقت با مقررات FDA - GMP/GLP
  • دو درگاه USB برای اتصال اتوسمپلر، چاپگر، كامپيوتر، صفحه كليد، باركداسكنر
  • چهار اتصال
  • ذخيره نتايج به صورت بانك اطلاعاتی و قابليت اتصال شبكه برای Internet و Internet با استفاده ا‌ز نرم‌افزار ™tiamo
  • انجام تيتراسيون موازی با ™tiamo
  • در برگيرنده‌ مدهای DOS - MEAS CONS - SET - MET - DET
  • يك سری ورودی برای اتصال الكترودها ( از جمله الكترودهای هوشمند، iTrodes )
دانلود كاتالوگ 907
 
اين سفارش شامل يك الكترود هوشمند pH كامباين می‌باشد.  
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.