• وب سایت اینترنت

نرم‌افزاری جهت مديريت اطلاعات تيتراسيون. اين نرم‌افزار با دستگاه‌های زير سازگار و قابل اجرا می‌باشد.

تيتراتور كلومتری 899، تيترينو پلاس مدل 848، تيتروسمپلر كامپكت مدل 862، تيترينو پلاس مدل 870، تيترينو پلاس مدل 877، كنترل‌گر لمسی ( تيتراندو ) مدل 840، كنترل‌گر لمسی ( تيتراندو ) مدل 900، نرم‌افزار Ti-Touch ،.916 Ti-Touch ،PCXControl

نرم‌افزار در نسخه‌های زير در دسترس است:

 

tiBase multi: 1 additional license pppp i 6.6063.901

 Demo CD for tiBase. Test version for 30 days

tiBase 1.1 multi (3 Licenses)ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
i 6.6063.113

Client/Server program (database) for the administration of titration data

The following instruments are supported

899XCoulometer 

899XCoulometer

848XTitrino plus

862XCompact Titrosampler

870XTitrino plus

877XTitrino plus

840XTouch Control -Titrando

900XTouch Control -Titrando

915XKF Ti-Touch

916Ti-Touch

tiBase multi: 5 additional licenses i 6.6063.002
tiBase multi: 10 additional licenses i 6.6063.003
tiBase 1.0 Full -1 License i 6.6063.102
tiBase 1.0 multi-3 Licenses i 6.6063.103
tiBase 1.0 full upgrade multi: 3 Lic i 6.6063.108
tiBase 1.0 Demo CD i 6.6063.900

 

PC Control

© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.