اين سيستم كامل اتوماسيون برای پلاروگراف I797 می‌باشد كه در آن افزايش محلول‌های كمكی و استانداردها توسط دوزيمت ( قابل افزايش تا هفت عدد )، شستشوی ظرف پلاروگراف به كمك سيستم شستشوی I843 صورت می‌پذيرد. در اين سيستم عمليات دستی فقط نمونه‌ها درون ظروف اتوسمپلر می‌باشد. به كمك اين سيستم برای ماكزيمم 18 نمونه و در هر Run می‌توان از يك تا چند روش جهت نمونه‌های داخل اتوسمپلر استفاده نمود.

 

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.