اين سيستم يكی از سيستم‌های پايه ولتامتری برای آناليزهای روزمره و ساده بوده كه ضمنا برای آموزش در دانشگاه‌ها مناسب می‌باشد. از قابليت‌های اين سيستم می‌توان به موارد زير اشاره نمود:

  • كنترل اين سيستم توسط كامپيوتر می‌باشد.
  • با اين دستگاه كليه روش‌های محدودی قابل استفاده است.
  • كاربردهای آن برای تعداد محدودی نمونه و بصورت غير اتوماتيك می‌باشد. يعنی در هر آزمايش فقط يك روش و يك پارامتر قابل استفاده است.
  • ارزانترين سيستم ولتامتری Metrohm می‌باشد كه همراه آن لوازم اوليه راه‌اندازی با كليه توانايی آن موجود می‌باشد.
  • نحوه استفاده از آن بسيار ساده می‌باشد.

 
 
   

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.