• وب سایت اینترنت
اين سيستم آناليز برای اندازه‌گيری افزودنی‌های آلی در حمام‌های آبكاری با CVS (با استفاده از روش ولتامتری چرخه‌ای) مناسب می‌باشد، كه علاوه بر سيستم ولتامتری پلاروگرافی I797شامل 3 بورت اتوماتيك مدل دوزينو I800 برای اضافه كردن اتوماتيك محلول‌‌ها از جمله محلول‌های كمكی و نمونه، بدون نياز به كامپيوتر می‌باشد.   
 
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.