برای عمليات روزمره: ‏يک طراحی محکم با فضای مورد نياز کم و عمليات آسان از جمله ويژگی‌های اصلی اين  آناليزکنند‌ه‌ها می‌باشند. خشک‌کردن کاملا" ‏اتوماتيک نمونه تا رسيدن به وزن ثابت، نياز به برنامه‌ريزی يک پارامتر قطع نقطه انتهايی را از بين می‌برد. هنگامی که مجبوريد تا ميزان رطوبت نمونه‌های اضافه ‏و غيرمعمول را محاسبه کنيد، سه روش خشک‌کن به شما انعطاف‌پذيری عملکردی بيشتری می‌دهد.

·   جايگاه درخشان در طبقه تجهيزات جمع جور:

قدرت عمليات بيشتر، ويژگی‌های عملياتی تقويت شده و يک طراحی جديد براساس مفهوم صرفه‌جويی در فضا. يکدستگاه موثر، محکم و باداوم برای کمک به كاهش زمان کار اندازه‌گيری رطوبت معمول آزمايشگاهی برای مصارف و کاربردهای کنترل‌کيفی مانند نظارت مواد ورودی و کنترل فرآيند، قابليت انتخاب بين 2 منبع حرارت مادون‌قرمز بهينه‌سازی شده. واحد توزين جديد و يکپارچه بهمراه نسخه ويژه برای انطباق با قوانين و مقررات FDA/HACCP.

·   اختصاصی و سريع :

كمپانی Sartorius امكان انتخاب 2 آناليز کننده متفاوت رطوبت را از نظر منبع حرارتی برای نيازهای وسيعی در مورد اندازه‌گيری رطوبت ارائه می‌كند. هر منبع حرارتی را که انتخاب کنيد، هر دو آناليزکننده نتايج را فقط در عرض چند دقيقه ارائه می‌دهند. برای نمونه‌های حساس در برابر دما، يک واحد حرارت سراميکی امكان حرارت‌دهی ملايم را روی گل سطح فراهم می‌سازد. انتخاب ديگر که يک منبع حرارتی شيشه کوارتز CQR می‌باشد، زمان آناليز را کوتاهتر می‌سازد که برای آزمايشاتی که لازم است سريع انجام شوند، مناسب است.

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.